Το γραφείο μας

Το γραφείο δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο των τεχνικών έργων, με κύρια κατεύθυνση, τη μελέτη - έκδοση οικοδομικών αδειών και την κατασκευή, ανακαίνιση, διαμόρφωση, κτιριακών έργων. Η άμεση, ακριβής διεκπεραίωση των υποθέσεων, εξασφαλίζεται σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, έτσι ώστε να καλύπτεται άρτια όλο το φάσμα των εργασιών μελέτης - κατασκευής, με αποτελεσματικότητα και συνεχή υποστήριξη, από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού έως και την παράδοση. Στόχος του γραφείου είναι, η διεύρυνση του κύκλου εργασιών στα προσεχή έτη, με τήρηση συγκεκριμένων, υψηλών ποιοτικά, τεχνικών προδιαγραφών διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο το αρχικό αντικείμενο που είναι τα ιδιωτικά κτιριακά έργα.

περισσότερα