Προφίλ

Το γραφείο δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο των τεχνικών έργων, με κύρια κατεύθυνση, τη μελέτη - έκδοση οικοδομικών αδειών και την κατασκευή, ανακαίνιση, διαμόρφωση, κτιριακών έργων. Η άμεση, ακριβής διεκπεραίωση των υποθέσεων, εξασφαλίζεται σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, έτσι ώστε να καλύπτεται άρτια όλο το φάσμα των εργασιών μελέτης - κατασκευής, με αποτελεσματικότητα και συνεχή υποστήριξη, από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού έως και την παράδοση. Στόχος του γραφείου είναι, η διεύρυνση του κύκλου εργασιών στα προσεχή έτη, με τήρηση συγκεκριμένων, υψηλών ποιοτικά, τεχνικών προδιαγραφών διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο το αρχικό αντικείμενο που είναι τα ιδιωτικά κτιριακά έργα.


Υπεύθυνος Γραφείου

Δαλακίδης Κλέαρχος Αλέξανδρος