Υπηρεσίες

Η βασική δραστηριότητα της εταιρίας είναι η μελέτη, επίβλεψη, έλεγχος μελετών και η διαχείριση έργων Πολιτικού Μηχανικού στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα αναλαμβάνονται :

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Ανέγερση νέων οικοδομών
 • Επίβλεψη ανέγερσης οικοδομικών έργων
 • Επίβλεψη φέροντα οργανισμού κτιριακών έργων
 • Ανακαινίσεις – μελέτες διαμόρφωσης επαγγελματικών χώρων
 • Ανακαινίσεις κατοικιών
 • Επισκευές οικοδομικών έργων
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες οικοδομικών έργων
 • Στατικές μελέτες κτιριακών έργων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, δομικό χάλυβα και ξύλο.
 • Μελέτες επισκευών σε κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος, για αστοχίες από σεισμό, πρόσθετα φορτία, αλλαγή χρήσεως, διάβρωση κ.λπ.
 • Μελέτες επισκευής και αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων από λιθοδομή, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας τους.
 • Μελέτες προσεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία