Συνεργάτες

  • Θώμος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, DIC.
  • Βιταλιώτης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc.
  • Λυκίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, DIC
  • Παπαδόπουλος Δημήτριος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc
  • Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π. Πατρών, MSc